Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi

Taraflar

Bu sözleşme, katılım için seminer başvuru formunu veya internet üzerinden online kayıt formunu dolduran seminer katılımcısı firma (bundan sonra Katılımcı olarak anılacaktır) ile Milagros Pazarlama ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.  (bundan sonra Mllagros Danışmanlık olarak anılacaktır) arasında hazırlanmış olup, taraflar aşağıdaki şartlarda anlaşarak, sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Sözleşme Şartları

Katılımcı Firma, T.C. Devletinin yürürlükte olan tüm kanunlarına, bu kanunlara ilaveten güvenlik, sağlık düzenlemeleri, anti-terörizm yasaları ve düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, uygun davranacağını kabul etmektedir.

Katılımcı Firma, bu sözleşme kapsamında, bu sözleşmeye yapılacak herhangi bir ekleme veya değişikliğe konu olan herhangi bir bildirim ya da iletişimin tarafların kanuni ikamet adreslerine yapılacağı konusunda mutabkık kalmışlardır.

İşbu sözleşme, T.C. hukukuna tabidir.Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

İptal ve Değişiklik

Kayıt iptalinin Katılımcı tarafından seminer tarihinde en geç 3 gün önce yazılı olarak bildirilmesi halinde, yapılan ödeme havale masrafı alıcıya ait olmak üzere geri ödenir. Daha geç bildirimler için geri ödeme yapılmayıp, sadece katılımcı isim değişikliği kabul edilebilir. Milagros Danışmanlık seminer fiyatını, programını, mekanını ve  konuşmacılarını değiştirme, seminerin kendisini herhangi bir nedenle erteleme veya semineri iptal etme hakkı saklıdır.


Seminerin iptal edilmesi durumunda, seminer ücretleri ve havale masrafları, kesin kayıt yaptıranlara geri ödenir. Seminerin ertelenmesi durumunda, daha önce kesin kayıt yaptıran katılımcılar yeni verilen tarihte seminere katılma hakkına sahip olurlar. Ancak değiştirilen tarihe uymak istemeyen adayların kayıt ücretleri ve havale masrafları kendilerine yine kesintisiz olarak iade edilir. Erteleme veya iptal durumunda Milagros Danışmanlık önceden planlanmış seyahat ve konaklama giderlerinden sorumlu olmayacaktır.

Katılım Ücreti

Seminere kişi başı katılım ücreti, 950 TL + %8 KDV dir. Aynı kuruluştan üçten fazla fazla katılım olması halinde %10 indirim uygulanacaktır. Çay-kahve ikramları, öğle yemekleri, seminer dokümanları ve katılımcı sertifikası seminer ücretine dahildir. Katılımcılar otele kendi imkânlarıyla ulaşacaklardır.

Kayıt ve Ödeme

Seminere ön Kayıt’la yapılan başvurulara öncelik verilecek olup, katılım ücretinin ;

Milagros Pazarlama ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Küçükçekmece V. D / 6210513115

TEB Sefaköy Şubesi

TR22 0003 2000 0000 0037 8268 09 hesabına

yatırılması ve ödeme dekontunun ozge.kilic@milagros.com.tr e-posta adresine gönderilmesi ile kayıtlar kesinleştirilecektir. Kesin kayıt yaptıranlara seminer davetiyesi seminer tarihinden önce e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.

Katılım Sertifikası

Katılım sertifikaları Milagros Danışmanlık onaylı olup, seminer sonunda katılımcıya e-posta yoluyla teslim edilecektir. Eğitim seminerine mazeretsiz katılmayan veya sözleşme hükümlerine uymayan katılımcılara sertifika verilmeyecektir.

Etkinlik Adresi

Elite World Hotel Taksim


Şehit Muhtar Mah. Şehit Muhtar Cad. No. 42 


Beyoğlu / İstanbul


İletişim: +90.212.3138383


Lorem ipsum...
Lorem ipsum...

Lorem ipsum...

Lorem ipsum...

Lorem ipsum...