Tedarik Zincirlerinde İnovasyon Ve Dijitalleşme

Dijital Dönüşüm Trendleri

SMACIT (sosyal, mobil, analitik, cloud ve IOT) olarak adlandırılan yeni teknolojiler ve robotik temelinde 4. Sanayi Devrimi’nin - diğer adıyla Endüstri 4.0’ın - beraberinde büyük bir dijital dönüşümü getireceği açık olup bu dönüşümün hem insan yaşamını hem iş yapış şekillerini radikal şekilde değiştireceği beklenmektedir. Bu değişim oyun değiştirici fırsatlar sunduğu gibi bazı yaşamsal tehditler de yaratmaktadır.Dijital Dönüşüm Trendleri  bu fırsat ve tehditlere dikkat çekmek ve söz konusu dijital dönüşümü teknik, ekonomik, işletmesel, yönetimsel, sosyal, toplumsal ve hukuki boyutlarıyla irdeleyerek konunun multidisipliner boyutuna akademik vurgu yapmaktır.

Satınalma Süreçlerinde Dijitalleşme

Tedarik zincirlerinin temel iş süreci olan satınalma faaliyetlerinin sektör, firma büyüklüğü gibi kriterlere göre dijital olgunlaşma düzeyi, djital teknolojiyi uygulama yetkinlikleri ve gelecek dönem öngörüleri 2019 yılında gerçekleştirilen Pwc tarafından her yıl yapılan dijital satınalma anketi sonuçları üzerinden değerlendirilecektir.

Yapay Zeka Çözümleri 

Tedarik zinciri yönetiminin karmaşık yapısını daha öngörülebilir bir hale getirmek için en sık başvurulan Endüstri 4.0 unsurlarından birisi de yapay zekâdır. Yapay zekâ, tedarik zincirinin planlaması, optimizasyonu ve talep tahmini için kullanılmaya başlanmış öncül alanlardan birisi olmasıyla önemli bir yer tutmaktadır. Verileri analiz etme becerisi sayesinde, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için karar vermede destek aracı olarak yaygın bir biçimde kabul gören yapay zekâ, tedarik zinciri içinde uygulanmaktadır. Çeşitli tahminlerde bulunabilen algoritmalar da ürünleri erkenden hazırlayıp teslim süresini azaltabilme potansiyeline sahiptir.

Tedarik Zincirinde Blokzincir

Blokzincir sistemleri dağıtılmış sistemler olarak tasarlandıkları için, değiştirilmeye büyük oranda dayanıklıdırlar ve bu özellik de tedarik zinciri ağları için çok kullanışlı olmaktadır. Bir blokzincir, kriptografiktekniklerle birbirine bağlı data blok zincirlerinden meydana gelir. Tüm ağ tarafından onaylanmadığı müddetçe bu kriptografik teknikler kaydedilmiş verinin değiştirilmemesini garanti altına alır.

Akın Toros - Atlas Dijital Tedarik Zinciri Hizmetleri / Kurucu


İ.T.Ü Makina Fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 22 yılı geçen çalışma hayatı boyunca üretim ve perakende sektörlerinde bulunan küresel ve yerel firmaların uzman,orta kademe yönetici ve tedarik zinciri direktörü görevleri ile birlikte Avrupa’da yerleşik altı ülkenin tedarik zinciri süreçlerini yeniden yapılandırma ve operasyonlarından sorumlu yönetici görevini başarı ile yerine getirmiştir.

Küresel ve yerel bazlı iş hedefleri ile uyumlu olarak tedarik zinciri ana stratejisi, politikaları ve hedeflerini belirlenmesi, djital dönüşüm projeleri ile organizasyonel ve süreç bazlı yapılandırma programlarını geliştirmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi sureti ile görev aldığ firmalarda müşteri ve çalışan memnuniyeti sağlanması, ciro ve kar artışı, malzeme ve stok maliyetlerinin azaltılması konusunda önemli katkılar sağlamıştır.

Koç grubunda çalıştığı yıllarda kalite sistem denetçisi ünvanı alan Akın Toros aynı zamanda PMI tarafından verilen Proje Yöneticisi sertfikasına sahiptir.2015 yılında ISCSI tarafından düzenlenen 2015 Uluslararası Tedarik Zinciri Zirvesi’nde En iyi Tedarik Zinciri Yöneticisi ödülünü kazanmıştır.2014 yılından bu yana global ve yerel konferanlarda konuşmacı olarak yer alan Akın Toros  tedarik zinciri yönetimi, depo yönetimi ,nakliye yönetimi ve dijitalleşme konularında sektörel dergilerde makaleler yazmaktadır.


20 Eylül 2019 Cuma
09:00 - 09:30 Seminer Kayıt ve Kahvaltı
09:30 - 10:00 Tedarik Zincirlerinde Dijital Dönüşüm Yönetimi ve Stratejileri
Sn. Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan 
10:00 - 10:40 Dijital Dönüşüm Yönetimi
Sn. Dr. Doğan Mersin 
10:40 - 11:20 Kahve Arası
11:20 - 12:00 Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi
Sn. Arda Karaçelebi 
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:40 Tedarik Zincirlerinde IBM Blokzincir Stratejileri ve Metodolojisi
Sn. Sevilay Kurt
13:40 - 14: 20 Blockchain 101
Sn. Ahmet Usta
14:20 - 14:40 Kahve Arası
14:40 - 15:20 Blockchain ve Tedarik Zinciri
Sn. İsmail Çelikmez 
15:20 - 16:00 Satınalma Süreçlerinde Dijitalleşme
Sn. İsmail Karakış
16:00 - 16:30 Seminer Kapanış

Sn. Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan: Tedarik Zincirlerinde Dijital Dönüşüm Yönetimi ve Stratejileri / Galatasaray Üniversitesi Endüstri Müh. Bölümü

Sn. Dr. Doğan Mersin: Dijital Dönüşüm Yönetimi / Divan Turizm İşletmeleri A.Ş - Dijital Dönüşüm ve IT Direktörü

Sn. Arda Karaçelebi: Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi / EY Türkiye - Yardımcı Ortak - Danışmanlık Hizmetleri

Sn. Dr. İsmail Karakış: Satınalma Süreçlerinde Dijitalleşme / PWC Türkiye - Direktör - Tedarik Zinciri Danışmanlığı

Sn. Sevilay Kurt: Tedarik Zincirlerinde IBM Blokzincir Stratejileri ve Metodolojisi / IBM Türkiye - CTO

Sn. Ahmet Usta: Blockchain 101 / Blockchain Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Sn. İsmail Çelikmez: Blockchain ve Tedarik Zinciri / Vestel Elektronik ve Ticaret Sanayi A.Ş - Planlama ve Lojistik Müdürü

Sponsorluk talep formunu doldurmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Taraflar

Bu sözleşme, katılım için seminer başvuru formunu veya internet üzerinden online kayıt formunu dolduran seminer katılımcısı firma (bundan sonra Katılımcı olarak anılacaktır) ile Milagros Pazarlama ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.  (bundan sonra Mllagros Danışmanlık olarak anılacaktır) arasında hazırlanmış olup, taraflar aşağıdaki şartlarda anlaşarak, sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Sözleşme Şartları

Katılımcı Firma, T.C. Devletinin yürürlükte olan tüm kanunlarına, bu kanunlara ilaveten güvenlik, sağlık düzenlemeleri, anti-terörizm yasaları ve düzenlemeleri de dâhil olmak üzere, uygun davranacağını kabul etmektedir.

Katılımcı Firma, bu sözleşme kapsamında, bu sözleşmeye yapılacak herhangi bir ekleme veya değişikliğe konu olan herhangi bir bildirim ya da iletişimin tarafların kanuni ikamet adreslerine yapılacağı konusunda mutabkık kalmışlardır.

İşbu sözleşme, T.C. hukukuna tabidir.Taraflar bu sözleşmeden doğacak herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

İptal ve Değişiklik

Kayıt iptalinin Katılımcı tarafından seminer tarihinde en geç 3 gün önce yazılı olarak bildirilmesi halinde, yapılan ödeme havale masrafı alıcıya ait olmak üzere geri ödenir. Daha geç bildirimler için geri ödeme yapılmayıp, sadece katılımcı isim değişikliği kabul edilebilir. Milagros Danışmanlık seminer fiyatını, programını, mekanını ve  konuşmacılarını değiştirme, seminerin kendisini herhangi bir nedenle erteleme veya semineri iptal etme hakkı saklıdır.


Seminerin iptal edilmesi durumunda, seminer ücretleri ve havale masrafları, kesin kayıt yaptıranlara geri ödenir. Seminerin ertelenmesi durumunda, daha önce kesin kayıt yaptıran katılımcılar yeni verilen tarihte seminere katılma hakkına sahip olurlar. Ancak değiştirilen tarihe uymak istemeyen adayların kayıt ücretleri ve havale masrafları kendilerine yine kesintisiz olarak iade edilir. Erteleme veya iptal durumunda Milagros Danışmanlık önceden planlanmış seyahat ve konaklama giderlerinden sorumlu olmayacaktır.

Katılım Ücreti

Seminere kişi başı katılım ücreti, 950 TL + %18 KDV dir. Aynı kuruluştan üçten fazla katılım olması halinde %10 indirim uygulanacaktır. Çay-kahve ikramları, öğle yemekleri, seminer dokümanları ve katılımcı sertifikası seminer ücretine dahildir. Katılımcılar otele kendi imkânlarıyla ulaşacaklardır.

Kayıt ve Ödeme

Seminere ön Kayıt’la yapılan başvurulara öncelik verilecek olup, katılım ücretinin ;

Milagros Pazarlama ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.

Küçükçekmece V. D / 6210513115

TEB Sefaköy Şubesi

TR22 0003 2000 0000 0037 8268 09 hesabına

yatırılması ve ödeme dekontunun ozge.kilic@milagros.com.tr e-posta adresine gönderilmesi ile kayıtlar kesinleştirilecektir. Kesin kayıt yaptıranlara seminer davetiyesi seminer tarihinden önce e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.

Katılım Sertifikası

Katılım sertifikaları Milagros Danışmanlık onaylı olup, seminer sonunda katılımcıya e-posta yoluyla teslim edilecektir. Eğitim seminerine mazeretsiz katılmayan veya sözleşme hükümlerine uymayan katılımcılara sertifika verilmeyecektir.

Etkinlik Adresi

Elite World Hotel Taksim


Şehit Muhtar Mah. Şehit Muhtar Cad. No. 42 


Beyoğlu / İstanbul


İletişim: +90.212.3138383

Kayıt Formunu İndir Online Kayıt Formu